zubná ambulancia

Už v roku 1956 je v Kostolnej Bašte (Novej Bašte) zdravotné stredisko a od tej doby je aj zubná ambulancia. Začiatok poskytovania zdravotnej starostlivosti bol zabezpečený v kúrii po Szilágyiovcoch (tu býval aj obvodný lekár. V histórii obce sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti uskutočňovalo na viacerých miestach – súčasná budova je tretím miestom, kde je zabezpečované odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ošetrovanie zubov tu vykonáva MUDr. Eva Gajanová od roku 1992, kedy dostala obvod v Novej Bašte a od tej doby vykonáva túto činnosť sústavne aj v súčasnosti.