zdravotné stredisko

V roku 1910 je obec povinná prispievať na dopravu a nájomné pre obvodných lekárov a to v sume 16 korún a 86 halierov. Vtedy ešte každá obec platila obvodných lekárov raz ročne, ale zvlášť sa platilo za návštevu nemocného. Napr. Ak bola od bytu lekára obec vzdialená na 2 – 5 kilometrov, lekár účtoval 2 koruny za návštevu a 3 koruny za dopravu, pri vzdialenosti 5 – 8 kilometrov sa platba upravila na tri koruny za návštevu a päť korún za dopravu. Nad 12 kilometrov sa platba menila na 5 korún za návštevu a deväť korún za dopravu. Okrem toho, za úkony patrili lekárovi nasledovné sumy: vytrhnutie zuba, injekcia pod kožu, pustenie žilou, elektrizovanie, vyčistenie rany a jej obviazanie 1 – 1 koruna, za chirurgické šitie a obviazanie, vyšetrenie konečníka 2 koruny, napravenie menších vykĺbenín 3 koruny, zašitie po pôrode  4 koruny, náprava vykĺbeného ramena, lakťa, členka, ruky, sadrový obväz 6 korún, náprava vykĺbeného bedrového kĺbu kolena a otvorenej zlomeniny 8 korún, avšak pri chirurgickom zákroku a otočení plodu, jeho vybratí 10 korún. Už v roku 1956 je v Kostolnej Bašte zdravotné stredisko a zdravotná starostlivosť. Je tu obvodný lekár, zubný lekár a poskytovanie zdravotného poradenstva pre tehotné ženy. Toto poradenstvo bolo poskytované v Szlágyiovskej kúrii, kde býval aj obvodný lekár MUDr. Rusnák.