Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským

sk - preklad prebieha