škôlka

Už v štyridsiatich rokoch minulého storočia bola v Kostolnej Bašte škôlka. V knihe, História Kostolnej Bašty, ktorú napísal G. Kovács Július (Gyula), sa dozvedáme, že v roku zamatovej revolúcii navštevovalo škôlku v Novej Bašte 31 detí. Domov tejto inštitúcii dalo viacero budov v obci, ktorá sa z centra obce presťahovala na svoje súčasné miesto, do budovy školy pri kostole a zároveň pod jedno riaditeľstvo. V roku 2012 navštevuje škôlku 13 detí, z ktorých päť bude v septembri roku 2013 školopovinných. Dietkam sa venujú dve učiteľky materskej škôlky: Šarolta Pálová a Gyöngyi Tóthová. Riaditeľka je Mgr. Valéria Mihályová. Škôlka patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti obce.