Silvia Vargová MUDr.

obvodní lekár

Narodená: v roku 1970

Vzdelanie: 1984 – 1988 Gymnázium, Rimavská Sobota

                 1988 – 1994 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Atestácie:

1998 – Atestácia z internej medicíny I. st. – Martin

2002 – Atestácia z internej medicíny II. st. – Bratislava

2003 – Atestácia z všeobecného lekárstva I. st – Bratislava

Pracovné skúsenosti:

1994 – 1996 NsP Rimavská Sobota, Oddelenie radioterapie a klinickej onkológie

1996 – 2004 NsP Rimavská Sobota, Interné oddelenie

2004 - Ambulancia praktického lekára, OZS Hodejov

2005 - Ambulancia praktického lekára, OZS Nová Bašta, pozícia: odborný garant

2006 - VASIMED s.r.o., Ambulancia praktického lekára a internistu, OZS Nová Bašta, ZS RIMAVA, Rimavská Sobota, pozícia: odborný garant

2012 - Miramed s.r.o., Poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci v Rimavskej Sobote, pozícia: odborný garant

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská kardiologická spoločnosť,Slovenská internistická spoločnosť, Spolok všeobecného a rodinného lekárstva

Vedecká činnosť:

Účasť vo vedeckých štúdiách ako koinvestigátor, (MERKURY I., Valiant, Val-HeFT) odborné semináre a kongresy.