Renata Pálová

referentka stravovej jednotky

Narodila som sa v roku 1984 v Rimavskej Sobote. Po Základnej Skole som pokračovala v štúdiu na Obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote, ktorú som ukončila v roku 2002. V rokoch 2004 a 2005 som pracovala na Obecnom úrade v obci Tachty ako koordinátor a administratívna pracovníčka. Od roku 2008 a aj v súčasnosti pracujem v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb ako referentka stravovacej jednotky. V rokoch 2007 až 2010 som získala výučný list v odbore kuchár.