prameň čurgó

V strede obce sa nachádza prameň čurgó. Je napájaný z tých prameňov, ktoré zabezpečujú vodu pre usadlosť. Hoci jeho úloha už nie je taká dôležitá ako dakedy, veď už nestoja v rade s vedrami, aby si bašťania nabrali vodu, ale predsa má miestny historický význam. Kostolná Bašta (Nová Bašta) a okolie je v okrese najchudobnejším regiónom na zrážky, ani na vodu nie je bohatá, hoci cez ňu pretekajú aj tri potoky. Príčinou tohto stavu je skryté v zložení pôdy. Z dôvodu kedysi aktívnej činnosti vulkánov došlo k popraskaniu zemskej kôry a v hornej časti pôdy len veľmi ťažko zadrží vodu. Obec je obkolesená pahorkatinami a strmé svahy, ktoré sú zložené z vápnika, kameňa a obsahujú obrovské množstvo ílu, bazaltu a vulkanického štrku, nie sú schopné zadržať zrážky a tieto nevpíjajú do zeme ale odtečú jej povrchom. Nie je náhodou že súčasnú Medvediu výšinu onehdy spomínali a písali názvom MEDUS [cacumen montis Medus Bast (Bašta)] a podľa najnovších výskumov ich význam je: suchá oblasť s nedostatkom vody, teda na vodu chudobná oblasť. Priemer zrážok za rok sa strieda medzi 500 – 600 mm, vo vegetačnom období 351 mm. Cez kataster obce pretekajú tri potoky. Potok Lőrincze (v roku 1629 je spomínaný ako vodný tok Lőrincze), ktorý keď dosiahne dolinu Čoma, už je nazývaný ako potok Čoma. Potôčik je napájaný viacerými lesnými a poľnými pramienkami. Najvýdatnejším prameňom Kostolnej Bašty (Novej Bašty) je potok FÓCA, ktorého voda je kryštálovo čistá a veľmi studená. (svojimi prirodzenými vodopádmi sa stal obľúbeným miestom turistov ako aj miestnych obyvateľov. V doline FÓCA tento potôčik zvláštne zurčí, ktorý tečúc po skalách pôsobí dojmom perejí. Ako náhle pritečie k Lieskovej studni úplne skrotne. Od tohto miesta ho nazývajú Veľký potok. Tu pri Lieskovej studni potok rozvetvili na viacero ramien a tak vytvorili močariská na namáčanie konôp. Hornú časť nazývali Horným močariskom a dolnú časť Dolným (alebo Malým) močariskom. Pri Lieskovej studni sa dvíha hladina potoka, ktorý je tu napájaný čistou vodou zo siedmych prameňov. Veľmi dlho slúžilo toto miesto pre miestne obyvateľstvo, ako výletné miesto. Vo sviatok, hlavne na prvého mája trávili tu svoj voľný čas takmer všetci obyvatelia obce. Vodu potoka pri časti obce zvanej Čeved haťami zahatali a takto upravili na kúpanie. Väčšina mladých ľudí Kostolnej Bašty sa podľa poviedok naučila plávať práve tu. Prameň je taký výdatný, že podľa jednej štúdie by vyriešil zásobovanie pitnou vodou celého regiónu Medvešalja, avšak podľa štúdie je tok veľmi strmí (pramení v kopcoch Medvedej výšiny) a jej realizácia by bola veľmi obtiažná a finančne náročná. Na katastrálnej hranici obcí Nová Bašta a Stará Bašta sa Veľký potok stretá so Starobašťanským a spolu tečú smerom do potoka Gortva. Tretím tokom obce je Malý potok, ktorý nepramení v Medveši, ale z jamy zvanej Don [1864 Donbgödri (Donbjama)], ale túto agátmi zarastenú jamu nazývajú aj Sert štrbina (1613: „Az sort vagatban valo“). Tento potok má veľmi malý prietok, z hľadiska národohospodárskeho je bezvýznamný. (G. Kovács Július: Z monografie dejín Kostolnej Bašty.)