pošta

Pošta v Novej Bašte slúži všetkým obyvateľom regiónu pod Medveďou výšinou (Medvesalja) Služby poskytuje neprestajne od päťdesiatych rokov minulého storočia. V obci bola pošta umiestnená vo viacerých budovách a súčasná budova obecného úradu je už aspoň štvrtým miestom, kde sa tieto služby poskytujú.