pamätník padlým

V srdci Novej Bašty (Kostolnej Bašty) bol postavený pomník padlým v I. a II. svetovej vojne. Oba tieto vojnové požiare si vyžiadali obete z radov obyvateľov obce. V roku 1914 vypukla I. svetová vojna a jej útrapy pocítila aj obec Kostolná Bašta, ktorá tiež dostala rozkaz o mobilizácii. Jednoduchý sedliaci a robotníci, väčšinou mladí ľudia bojovali v cudzine, na ruskom a talianskom fronte. Viac ako dvadsať mladých vyslali na cestu do cudziny (nie naraz) a väčšina sa z nich nikdy nevrátila späť domov. V prvej svetovej vojne padli: Ádám Ignácz varga, Mandula Ján tamáš, Mede Jozef lakatoš, Pál Štefan tukarcs, Pál Ján tukarcs, Pák Melichar pengyo, Szabó Ignác belšő, Szabó Štefan belšő, Szabó Melichar belő, Vincze Štefan st. gecő, st. Ádám Štefan dúda.  V druhej svetovej vojne, do októbra 1944 vyvíjala činnosť v našom regióne (so sídlom v Obručnej) partizánska skupina pod vedením Alexandra Nógrádyho, ktorá bola významne podporovaná komunistami tohto regiónu. Menšie boje vypukli   medzi partizánmi a nemeckými vojakmi v okolí obcí Večelkov a Tachty a v polovici októbra 1944 partizánska skupina prekročila štátnu hranicu a presunula sa do vnútrozemia Maďarska. Žiaľ vojna nešetrí ani civilné obyvateľstvo. Obeťami veľkého vojnového požiaru sa stali aj nevinní a bezbranní ľudia. Na Vianoce roku 1944 boli Nemcami v obci Šomoskő zastrelení Szabó František belšő, Szabó Ernest kopko, Balog Jozef kató, Ádám Štefan šimon, ako aj 18 ročný Valentín Nagy piti, občania Kostolnej Bašty, ktorých Nemci pokladali za partizánov. Kostolná Bašta bola oslobodená 26.  decembra 1944. Podľa hlásení v tej dobe evidovali v obci 145 komunistov. Druhú svetovú vojnu neprežilo 19 občanov (vojakov)  Kostolnej Bašty. V bojoch padli: Štefan Ádám šimon, Melichar Básti belšő, Štefan Mede kotorás, Valentín Pál tukarč, Ernest Szabó, Viliam Szabó kopko, Jozef Balog kató, Karol Csonka, Valentín Nagy piti, Július Pál tukarč, František Szabó belšő, Valentín Vincze rigó, Ján Ádám puček, Valentín Básti, Florián Mede gaži, Ľudovit Nagy guba, Valentín Szabó bódi, Jozef Szabó tata, ml. Štefan Vincze gecő.