Kósik Mária

1936-2005

žil: 
69 rokov
dátum narodenia: 
1936-5-20
dátum úmrtia: 
2005-5-9
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
587

spomienky

spomienky