Nagy Tibike

1954-1959

žil: 
5 rokov
dátum narodenia: 
1954-7-8
dátum úmrtia: 
1959-8-24
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
257

spomienky