Nagy Pistike

1946-1950

žil: 
4 rokov
dátum narodenia: 
1946-2-12
dátum úmrtia: 
1950-12-12
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
257

spomienky