Nagy Pistike

1938-1945

žil: 
7 rokov
dátum narodenia: 
1938-9-25
dátum úmrtia: 
1945-8-2
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
257

spomienky