Jakab Gyula

1930-1953

žil: 
23 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
178

spomienky