Mede Ottó

1958-1986

žil: 
28 rokov
dátum narodenia: 
1958-10-29
dátum úmrtia: 
1986-6-24
cintorín: 
novy/új
číslo hrobového miesta: 
15

spomienky

spomienky

Orôkké emlékezni fogok rád,a szivem mélyén ôrzôm emlékedet,
emlékezünk rád
.