Szabó Jolán

1923-1993

žil: 
70 rokov
rodné meno: 
Szabó Jolán
dátum narodenia: 
1923-11-10
dátum úmrtia: 
1993-5-11
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
521

spomienky

spomienky

Nyugodjanak bekeben
Nyugodj békében.