Szabó Gézáné Jakab Jolán

1929-1991

žil: 
62 rokov
rodné meno: 
Jakab Jolán
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
511

spomienky

spomienky

Soha nem felejtunk