Nagy Tibor

1922-1984

žil: 
62 rokov
dátum narodenia: 
1922-10-18
dátum úmrtia: 
1984-6-17
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
465

spomienky

spomienky

Nyugodj Békében.
Nagyapám Nagy Gyula testvére