Ádám János

1898-1972

žil: 
74 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
445

spomienky

spomienky

,