Szabó Mária

1915-1988

žil: 
73 rokov
rodné meno: 
Nagy Mária
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
437

spomienky

spomienky

emlekezunk