Pál Sándor

1912-1972

žil: 
60 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
294

spomienky

spomienky

Béke poraira.