Szabó János

1889-1951

žil: 
62 rokov
dátum úmrtia: 
1951-6-4
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
288

spomienky

spomienky

...+...
...+..
...