Ádám Gyuláné

1922-1949

žil: 
27 rokov
dátum úmrtia: 
1949-6-24
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
255

spomienky

spomienky

regi255