Agócs Gábor

1902-1979

žil: 
77 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
237

spomienky

spomienky

237