Pál Margit

1934-2003

žil: 
69 rokov
rodné meno: 
Mede Margit
dátum narodenia: 
1934-7-12
dátum úmrtia: 
2003-11-18
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
155

spomienky

spomienky

Nyugodjon Békében