Pál Bálint

1926-1991

žil: 
65 rokov
dátum narodenia: 
1926-8-2
dátum úmrtia: 
1991-3-27
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
154

spomienky

spomienky

Emléke örökké élni fog bennünk.