Ádám István

1901-1944

žil: 
43 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
115

spomienky

spomienky

1
Ádám
Ádám