Szabó Gizella

-1973

cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
114

spomienky

spomienky

regi 114