Szabó Dezső

1822-1980

žil: 
158 rokov
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
108

spomienky

spomienky

Szeretettel emlékezünk!!!