Kovács Ilona

1906-1987

žil: 
81 rokov
rodné meno: 
Kovács Ilona
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
86

spomienky

spomienky

Nyugodj bekeben