Ádám Ida

1935-1999

žil: 
64 rokov
rodné meno: 
Vincze Ida
dátum narodenia: 
1935-1-30
dátum úmrtia: 
1999-6-27
cintorín: 
stary/régi
číslo hrobového miesta: 
52

spomienky

spomienky

regi 52