mlyn

V druhej polovici XIV. storočia už má Bašta mlyn. Miestna šľachta sa totiž dohodla v otázke vlastníctva mlyna. Dobová dokumentácia takto spomína ich mlyn: „...circa quoddam fossatum eiusdam antiqui molendini…” Neskôr používané názvy: „Na mlyn“, „Na malý mlyn osiva“, „Mlyn na kopci“, „Pri malom mlyne“, aj ako „Pomalomlynie“ (pod malým mlynom). Podľa hlásení bol v roku 1402 vlastníkom mlyna určitý Gergely (Gregor). „A parte cuiusdam molendini Geregermolna”. V roku 1938 bol postavený v Kostolnej Bašte tzv. valcový mlyn,, ktorý bol na svoju dobu veľkou technickou vymoženosťou. Pohon zabezpečoval dieselový motora jeho výkon dosiahol za 24 hodín pomlieť 100 – 125 q obilia. V mlyne bolo zamestnaných 10 stálych a viacero dočasných (sezónnych) zamestnancov. Vlastníkmi boli František Pauncz a Ignác Kohn.