Mária Szumráková

ekonómka

Narodila som sa v roku 1956 v Tachtách, okr. Rimavská Sobota. Tu som začala chodiť do školy a Základnú deväťročnú školu som ukončila v roku 1971 v Novej Bašte. Potom som sa prihlásila na Gymnázium v Rimavskej Sobote, ktoré som úspešne skončila v roku 1975 a pokračovala som na nadstavbovom štúdiu Strednej Ekonomickej škole v Rimavskej Sobote popri zamestnaní, ktorú som v roku 1980 ukončila. Pracovať som začala v roku 1976 ako administratívna pracovníčka v Československých automobilových opravovniach v Rimavskej Sobote. V roku 1980 som porodila syna Jozefa a do roku 1982 som bola na materskej dovolenke. V rokoch 1984 až 1989 som pracovala na JRD v Novej Bašte – pridružená výroba Slovenka ako kontrolór hotových výrobkov. V roku 1989 som nastúpila pracovať do Domova dôchodcov v Novej Bašte, kde som jeden rok pracovala ako sanitárka a potom ako ekonómka, mzdárka, účtovníčka a majetkárka. V rokoch 2007 som ukončila I. stupeň (Bc.) Vysokej školy na Pedagogickej fakulte UMB študíjny odbor sociálna práca.