Mária Kováčová

hlavná sestra

Narodila som sa v roku 1963 v Rimavskej Sobote. Základnú deväťročnú školu som absolvovala v rokoch 1969 až 1978 a pokračovala som v štúdiu na Gymnáziu v Rimavskej Sobote, ktoré som úspešne skončila v roku 1982 a nastúpila som na nadstavbové štúdium Strednej zdravotníckej školy v Martine, ktorú som úspešne ukončila v roku 1984. Po tejto škole som začala pracovať v OÚNZ Rimavská Sobota – Interné oddelenie ako zdravotná sestra. V roku 1985 som porodila syna a bola som do roku 1986 na materskej dovolenke. V rokoch 1986 až 1989 som pracovala ako geriatrická sestra v OZS Hajnáčka a Nová Bašta. V tomto roku som nastúpila pracovať do Domova dôchodcov v Novej Bašte, kde pracujem aj v súčasnej dobe. V roku 1991 som absolvovala pomaturitné špecializačné štúdium v Bratislave, sestra, špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých. Osobitnú odbornú spôsobilosť v ÚSS pre výkon funkcie hlavnej sestry som získala v roku 1994.