kúria

V okolí roku 1868 postavil v Kostolnej Bašte svoju kúriu barón Nyári Eugen z Nyáregyházu (Uhorsko)a usadí sa tu na dlhé roky. On je archeológ a vedúcou osobnosťou archeologického výskumu predkov na Gemeri. On skúmal jaskyňu Baradla v Aggteleku (Maďarská republika), ale robil vykopávky aj v okolí Šuríc a Kostolnej Bašty a o výsledkoch informoval verejnosť v tlači. Bol zakladateľom Muzeálnej spoločnosti v Gemerskej župe a jeho a jeho dar tvoril základ archeologickej zbierky Gemerského múzea. Viacero jeho odborných prác sa objavilo aj v tlači (knižne), napr. „Jaskyňa v Aggteleku ako praveké pohrebisko“. Barón Eugen Nyári bol aktívny aj politicky a dosiahol úctyhodnú kariéru, bol cisárskym a kráľovským komorníkom, rytierom so zlatými ostrohami, člen snemovne, čestný člen Maďarskej akadémie vied. V 1870-tich rokoch býval v Kostolnej Bašte a patril medzi najväčších daňovníkov v Gemersko-Malohontskej župe, kde dosiahol úctyhodné 33 miesto v poradí, totižto platil daň vo výške 584 forintov a 37 grajciarov. Spomedzi svojich bratov on slúžil v armáde IV. Albert Kossuth Ľudovita a v oslobodzovacom boji si vydobyl úctu ako dejinopiseca I. Adolf bol generálom v armáde, Vojtech (Béla) kráľovským komorníkom a statkárom v Novohrade a Alexander (Sándor) mal krásny dobytok v Petrovciach a na samote Utaš.