kultúrný dom

V roku 1977 sa blíži dokončenie výstavby kultúrneho domu. Na jeho viacročnej výstavbe sa podieľali všetci obyvatelia obce, spoločenské organizácie a skupiny, ako aj jednotné roľnícke družstvo. O jeden rok sa dokončí očakávaný impozantný kultúrny dom. Na otvorení kultúrneho domu sa zúčastnili takmer všetci obyvatelia a na programe sa podieľali: ženský a mužský spevokol, citarová muzika, ženský tanečný súbor, spievali sólisti a sólistky ako aj prednášatelia poézie. Program konferoval Tibor Mede. V tom istom roku sa tu organizovala  obvodné kolo súťaže v prednese ľudových piesní pod názvom „Jarné slnko vody vzdúva“ (Tavaszi szél vizet áraszt) a o niečo neskôr sa vytvorila izba pre ČEMADOK (CSEMADOK), v ktorej dostali miesto uznania, diplomy, poháre z rôznych súťaží, ako aj rôzne spomienkové predmety. Zariadenie do izby zabezpečil miestny národný výbor. Bolo tu organizované nespočetné množstvo programov, čitateľských stretnutí so spisovateľmi, divadelné predstavenia, koncerty a kultúrnych udalostí a aj od tej doby slúži kultúrny dom organizovaniu kultúrneho života v obci.