kríže pri cestách

Bašťania postavili viacero krížov (božie muky) popri tých cestách kadiaľ chodili do kostola. Takýto kríž je aj na prístupovej ceste do obce smerom od Gemerského Jablonca ako aj v obci v okolí prameňa čurgó. Obe tieto božie muky sú aj dnes viditeľné, udržiavané a veriaci sa chodia k nim modliť. (pozn. red.: Kríže pri cestách nazývame všetky tie kríže (božie muky), ktoré sú umiestnené v teréne, neslúžia k vykonávaniu náboženských  obradov a nenachádzajú sa na miestach určených pre obrady – kostol, cintorín, kalvária a pod. Na takýchto krížoch je vždy ukrižovaný Kristus. Takéto kríže nájdeme okrem miest pri cestách, ale aj na významných miestach.   Je ich vidieť na brehoch riek, na okraji obcí, prípadne na miestach, kde došlo k nejakému nešťastiu. Kríže vyrábali šikovné ruky dedinských majstrov, sedliakov,  ako aj vyučený kamenári. Ich vonkajší vzhľad ovplyvnilo viacero faktorov: oficiálne cirkevné umenie, profesijne zvyklosti, kultúra ľudí, pre ktorých bol daný kríž vyrobený. Dôležité je to, že tieto kríže stáli a stoja pod holým nebom a preto ich nebolo možné vyrobiť z akéhokoľvek materiálu. Museli byť vyrobené (postavené) z materiálov odolávajúcich poveternostným vplyvom.  Taktiež nebolo potrebné vyprofilovať detailné podrobnosti, nakoľko tieto boli časom pod poveternostnými vplyvmi odstránené.)