kríže na cintorínoch

„Lebo rozhovor o kríži je hlúposť,

pre tých, ktorí sa zatratia,

ale nám, ktorí zostaneme, je božou silou.“

(Pavlov I. list  Korinťanom 1.18.)