Jaromír Lupták ThMgr

správca farnosti

Narodil som sa v roku 1970 v Rimavskej Sobote. Vyrastal som v obci Jesenské, kde som vychodil Základnú deväťročnú školu. Po ukončení strednej školy som jeden rok pracoval a povolali ma do výkonu základnej vojenskej služby, ktorú som absolvoval v Martine. Dňa 21.6.1998 ma v Rožňave vysvetili za kňaza a dňom 1.7.1998 menovacím dekrétom menovali za správcu farnosti v Novej Bašte a túto funkciu vykonávam až do súčasnej doby.