Jánoska

Jednou z obľúbených svätýň je v obci Nová Bašta Jánoska. V centre obce na najfrekventovanejšej križovatke stojí svätyňa. Na jej streche je vo vitríne umiestnená soška svätého Jána krstiteľa. Nedávno bola, už po tretí krát obnovená a sošku podľa ktorej je svätyňa pomenovaná vyhotovil z dreva ten rezbár, ktorý vyhotovil emblematickú plastiku Ježiša umiestnenú v obecnom dome smútku. Popri soške Jána krstiteľa umiestnili v o osobitných vitrínach aj sošky Ježiša a Márie. Objekt lemuje kovové oplotenie a okolie krášlia kvety. U katolíkov je Ján krstiteľ významnou osobnosťou kresťanstva, ktorý bol podľa evanjelia svätého Lukáša Ježišovým príbuzným zo strany matky. Narodil sa šesť mesiacov pred Ježišom, otec Zachariáš bol židovským kňazom, matka Alžbeta. Boh potrestal Zachariáša tým, že až do narodenia Jána bol nemý, za to, že anjelovi zvestujúcemu narodenie syna neuveril ani tak Zachariáš, keďže bol už starý, neuveril anjelovi, že sa mu narodí syn a preto ho boh potrestal tak, že až do narodenia syna Jána bol nemí. Ján pred tým, ako začal kázať žil na samote. „Obliekal sa do šiat z ťavej srsti a okolo pása nosil remeň (opasok) z kože, jedol len kobylky a lesný med.“ (evanjelium podľa Matúša 3,4) a často pôstil. (Evanjelium podľa Matúša 9,14,11,18-19). Ľudu kázal o blízkom príchode Krista a hlásal pokánie. Krstil ich v rieke Jordán. Odtiaľ pochádza sviatosť.