világháborús emlékmű

Egyházasbást szívében állítottak emléket az I. és II. világháborúban elhunyt hősöknek. Mindkét világégés követelt áldozatokat a település lakosaitól. Az 1914-ben kitört első világháború minden gyötrelmeit megsínylette Bást, ahova elért az országos parancs, mozgósítás. Az egyszerű parasztok, munkások, javarészt fiatalok orosz és olasz frontokon, idegen földön harcolnak. Több mint húsz fiatalt indítottak útnak idegenbe (nem egyszerre) és legtöbbjük soha nem tért haza. Az első világháborúban hősi halált haltak: Ádám Ignácz varga, Mandula János tamás, Mede József lakatos, Pál István tukarcs, Pál János tukarcs, Pál Menyhért  pengyo, Szabó Ignácz belső, Szabó István belső, Szabó Menyhért belső, Vincze István id.gecő, id.Ádám István dúda. A második világháborúban 1944 októberéig vidékünkön "tevékenykedett" a Nógrádi Sándor által vezetett partizánbrigád, amely hathatós támogatást kapott a környékbeli kommunistáktól. Kisebb harcok törtek ki Vecseklő és Tajti környékén a partizánok és a németek között, majd 1944 október közepén a brigád átvonult az egykori határ túloldalára az anyaország mélyére. Sajnos a háború mint mindig, nem kímélte a civil lakosságot sem. Ártatlan, védtelen emberek is áldozataivá váltak a nagy világégésnek. 1944 karácsonya táján a németek Somoskőben agyonlőtték Szabó Ferenc belső, Szabó Ernő kopko, Balog József kató, Ádám István simon egyházasbásti lakosokat, valamint a 18 esztendős Nagy Bálintot pityi, akiket a németek partizánoknak véltek. Egyházasbást 1944. december 26-án szabadult fel. A jelentések szerint ekkor a faluban 145 kommunistát tartottak számon. A második világháborút 19 egyházasbásti (katonák) nem élte túl. Hősi halált halt: Ádám István simon, Básti Menyhért belső, Mede István kotorász, Pál Bálint tukarcs, Szabó Ernő, Szabó Vilmos kopko, Balog József kató, Csonka Károly, Nagy Bálint pityi, Pál Gyula tukarcs, Szabó Ferenc belső, Vincze Bálint rigó, Ádám János pucsek, Básti Bálint, Mede Flórián gazsi, Nagy Lajos guba, Szabó Bálint bódi, Szabó József tata, ifj.Vincze István gecő.