Mihály Valéria

iskolaigazgató

1959-ben születtem Losoncon. Szülőfalum egy gömör–kishont-i település Gömörsíd. Szlovák állampolgár és magyar nemzetiségű vagyok. Alapiskolába Síden kezdtem járni (alsótagozat), majd Füleken folytattam (felsőtagozat).Ezt követően jelentkeztem a Losonci Pedagógiai Szakközépiskolába. A szakközépiskola sikeres befejezése után 1978–tól mint nevelőnő dolgoztam a sídi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett működő napközi otthonban. 19 év nevelői munka után 1997–ben jelentkeztem a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Pedagógiai Karára, ahol alsótagozatos tanítói diplomát szereztem 2001–ben, miután tanítónőként dolgoztam a sídi alapiskolában. 2002–ben jelentkeztem az I. minősítő vizsgára, melynek témája: „Az értelmi fogyatékos gyermekek stimulálása közösségi játékokkal”. Folyamatosan foglalkoztatott az értelmi fogyatékos vagy különböző speciális pedagógiai oktatást és nevelést igénylő gyermekek képzése s ezért 2005–ben jelentkeztem a Pozsonyi Komenszkí Egyetem Életfogytig Tartó Tanulás Központjába, ahol speciális pedagógiát hallgattam. 2007–ben szereztem képesítést arra, hogy értelmi fogyatékos gyerekeket oktathassak. A sídi alapiskola mellett működő speciális osztályban tanítottam hat évig. A 2010/2011 – es tanévben iskolaigazgató voltam a sídi alapiskolában.
A 2011-től új helyen, egy másik településen dolgozom, az újbásti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvodába igazgatója és tanítója vagyok. Az első pillanatban elvarázsolt a hely, mert az iskola egy kis dombon terül el, ahonnan az egész Medvesalját belátni. Ez a község legszebb pontja, a templom mellett, így azonnal mottóvá választottam a Reményik-idézetet: „ne hagyjátok a templomot és az iskolát!”.