Medvesalja, ahol a pedagógusokat értékelik

Remek alkalom volt számomra a medvesalji tanulmányút, amely nemcsak új ismereteket nyújtott nekem és húsz pedagógustársamnak, hanem részesei lehettünk a híres medvesalji megvendégelésnek is. A tanulmányút szervezője a feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal – Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért p.t. és a SZMPSZ rimaszombati választmánya. Sebők Valéria és Ádám Zita neve nem ismeretlen előttünk, pedagógusok előtt, hisz ők azok, akik nemcsak a gömöri és nógrádi pedagógusokért, de a szlovákiai magyar kultúráért is sokat tettek és tesznek. Ők voltak a kirándulás fő szervezői.

 

2013. május 10-én verőfényes, gyönyörű nap volt. Az útvonal Rimaszombat – Feled – Várgede – Korlát – Ajnácskő – Vecseklő – Tajti – Hidegkút – Újbást – Almágy – Rimaszombat. Összesen 130 km.

 

Többen Várgedén csatlakoztunk a csoporthoz. Megnéztük a várgedei Gortva Menti Múzeumot, melyet Illés István polgármester mutatott be. Korláton kisétáltunk a kőbányába, mely ezer munkásnak is adott egykor kenyeret. Karkusz Tivadar polgármester és egy idős munkás meséltek arról, hogy a világ több országába is szállítottak innen követ. Mostani tulajdonosa egy losonci ügyvéd, aki nem törődik befektetésével. A hosszú túra után az ajnácskői római katolikus templomot tekintettük meg, Hunyák József vezetésével, aki elmesélte az építkezés történetét, melyhez egy fillér nélkül kezdtek. Az oltár előtt fantasztikus élő virágcsokrok, ikebanák tükrözik a hívők a vallás és az Isten iránti tiszteletét. A polgármester e mellett mesélt Ajnácskő nevezetességeiről, a várról s annak megvilágításáról, a gyönyörű térről, az elesett hősök emlékművéről… Ajnácskőről Vecseklőre mentünk, ahol a Petőfi szobornál tartottunk megemlékezést. Hulitka Sándor polgármester köszöntőjében beszámolt az emlékmű keletkezéséről és megmutatta a házat, melyben Petőfi megszállt. Foglár Gábor almágyi pedagógus megzenésített Petőfi verseket énekelt gitár kísérettel. Koszorúzás után finom sütivel, üdítővel, kávéval kínált a polgármester. Vecseklőről Tajtira vezetett utunk, ahol megnéztük a római katolikus templomot, melyet szintén Önerőből épített a falu. Azután ebédre invitálták a pedagógusokat.  A finom tajti gulyás ízét még mindig érzem a számban. Hidegkúton a tájházat néztük meg Varga Sándor  polgármester vezetésével. A régi paraszti világ mindennapi kellékeit láthattuk a szérűben. Újbástban a kultúrházban a polgármesternő, Czikora Ágnes a helyiekkel együtt terített asztallal várta a pedagógusokat. Köszöntőjében beszélt a falu nevezetességeiről – az alapiskoláról és óvodáról, templomról, az első és második világháborús emlékműről ,a felújított Mária-kegyhelyről, kultúrházról, víztisztítóról, a fejlesztésekről és település természeti kincseiről. A finom kávé mellé süteményt és bólét kóstoltunk és nosztalgiáztunk. Sebők Valéria például visszaemlékezett arra, amikor kezdő pedagógusként az újbásti iskolába került. Már délután négy óra volt, amikor Almágyba értünk, ahol Foglár Gábor hozzáértőn  a 12.századi római katolikus templomban vezetett végig, amely épp felújítás alatt áll, a mennyezetet renoválják.  Aztán ismét irány a terített asztal!  

 

Már hat óra felé járt az idő, mikor autóbuszunk hazafelé indult. Második éve vagyok az újbásti alapiskola és óvoda igazgatónője. Gömörsídről származom, s eddig nem nagyon ismertem Medvesalja nevezetességeit és híres-neves vendéglátását, de bátran kijelenthetem, hogy nekem sokat adott ez a nap. Regionális nevelésen nagy segítséget nyújt majd számomra a sok szép emlék, melyet átéltem. Ellenzem azokat a nézeteket, melyek szerint a helyi kisiskolák a községi hivatalok fennhatósága alatt nem fejlődnek. Bátran kijelenthetem, hogy ahol ennyi értékes polgármester  és hivatását szerető, az új  felé nyitott, a  hagyományt tisztelő pedagógus van, nem lehet veszélyben az eddig jól működő rendszer. (Mihály Valéria, az Újbásti Általános Iskola és Óvoda igazgatója)