malom

A XIV. század második felében már van Bástnak malma. A helybéli nemesek ugyanis egyezségre lépnek egymással a malom birtoklását illetően. Korabeli oklevél így említi malmunkat: „…circa quoddam fossatum eiusdam antiqui molendini…” A későbbiek folyamán mint „Malommal való” , „Kis malom felé való vető”, „Malom dombon”, „Kis malomnál” majd „Kismalomallja” megnevezések szerepelnek. Jelentések számolnak be arról, hogy 1402-ben a malom tulajdonosa bizonyos Gergely nevezetű egyén. „A parte cuiusdam molendini Geregermolna” . 1938-ban épül fel az egyházasbásti hengermalom, mely korának egyik kimagasló technikai vívmánya volt. Szívógázmotor meghajtással működött és teljesítőképessége 24 óránként 100-125 q volt. Tíz állandó és több alkalmi munkaerőt foglalkoztatott. Tulajdonosai voltak Pauncz Ferenc és Kohn Ignác.