kúria

1868 táján építi fel Egyházasbástban kúriáját Nyáregyházi báró Nyári Jenő és hosszú esztendőkre megtelepszik itt. Ő régész, a gömöri őskutatás egyik vezéregyénisége. Ő kutatta az aggteleki Baradla barlangot, de ásatásokat végzett többek között Sőreg és Bást környékein és eredményiről beszámolt a sajtóban. Alapítója volt a Gömörmegyei Múzeumegyletnek, az ő adománya képezte az alapját a Gömöri Múzeum régészeti gyűjteményének. Több szakmunkája jelent meg nyomtatásban is, például „Az aggteleki barlang mint őskori temető” című munkája. Báró Nyári Jenő politikailag is nagy karriert futott be, császári és királyi kamarás volt, aranysarkantyús vitéz, főrendiházi tag, Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Az 1870-es években Egyházasbástban lakott és a Gömör-Kishont vármegye legtöbb adófizetőjének névsorában az igencsak előkelő 33. helyet foglalta el, ugyanis 584 forint 37 krajcárt fizetett. Testvérei közül IV. Albert Kossuth Lajos hadsegédjeként szolgálta a magyar szabadságharcot és mint történetíró is tekintélyt szerzett magának, I. Adolf pedig altábornagy volt a hadseregben, Béla királyi kamarás és birtokos Nógrádban, Sándornak pedig szép jószágai voltak Péterfalván és Utason.