keresztek utak mentén

A bástiak több keresztet is állítottak azon útvonalak mentén, ahol a hívek a templomba jártak. Így az Almágy felől a faluba vezető úton és a csurgó környékén is volt ilyen kegyhely. Mindkét kereszt ma is látható és azokhoz most járnak imádkozni. (szerk.megj.: útmenti keresztnek nevezzük mindazokat a szabadtéri kereszteket, vallásos jelképeket, melyek nem az egyház liturgikus cselekményeinek színhelyén - templom, temető, kálvária - állnak. A keresztek csoportján belül megkülönböztetünk feszületeket, amelyeken mindig ott függ Krisztus teste. Ilyen építményeket nemcsak útszéleken találhatunk, hanem más hangsúlyos vagy nevezetes helyeken is. Előfordulnak folyók partján, mezők, dűlők kezdetén, falu szélén, balesetek, esetleg katasztrófák helyén stb. A kereszteket falusi mesterek, ügyes kezű parasztok, esetleg kőfaragást is tanult emberek készítették. Külső megjelenésüket több tényező befolyásolta: hivatalos egyházi művészet, mesterségbeli hagyományok, befogadó emberek kultúrája. Fontos, hogy ezeket az emlékeket - mivel a szabad ég alatt állnak - nem készíthették bármilyen anyagból. Ezeknek időt álló építményeknek kellett lenniük. Az apró formák és részletek alapos megmunkálása is fölösleges volt, mert az idő vasfoga úgyis eltüntette, elmosta mindezt.)