keresztek a temetőben

"Mert a keresztről való beszéd bolondság, azoknak, a kik elvesznek,

de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje."

(Pál I.levele a Korinthusbeliekhez, 1.18.)