katonasír

"1944 karácsonyán, amikor a román és az orosz katonák elözönlötték a vidéket, évszázados rekordokat döntögetett a hideg,  helyenként csaknem derékig ért a hó. ...A román katonák rövid ideig tartózkodtak a faluban. A Medves-hegységen át vonultak tovább Ragyolc és Csákányháza felé. ...A román katonák elvonulása után az emberek előmerészkedtek rejtekhelyeikről és élték korábban megszokott életüket. A hó elolvadt, a hideg enyhült, babbal, tojással, túróval és egyebekkel útnak indultak. A salgótarjáni és füleki piacra jártak - gyalog. A legrövidebb utat választották, ami a Medvesen át vezetett. Szörnyű látvány tárult eléjük: az erdei gyalogút mellett megfagyott román katonák élettelen testei hevertek. A holttesteket egy közeli puszta mellett temették el, később a tetemeket exhumálták és az egyházasbásti temetőben helyezték örök nyugalomra." (Farkas Ottó  írása nyomán)