Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda

1300 táján Egyházasbástot mintegy 100-150-en lakták, nem törődtek az írás olvasás tudományával. Igaz, nem is volt rá nagy szükségük. Legtöbbjük még a nevét sem tudta leírni, sőt azt sem tudták pontosan megmondani, hogy mikor születtek. A jogügyleteket, adásvételi szerződéseket szóbelileg kötötték tanúk előtt, akik minden esetben eskü alatt vallottak. A tanúk emlékezettel bizonyítottak. Az apa, anya legtöbbször azt se tudta megmondani, hogy gyermeke mikor született. Ily meghatározásokat alkalmaztak: „már megüli a lovat, már jön a foga, akkor született mikor nagy királyunk meghalt, akkor jött a világra, amikor a pogány tatárok Sőreget ostromolták”. …Írni, olvasni talán csak a plébános tudott a faluban, s a hébe-hóba idetévedt poroszló. Nem valószínű, hogy Bástban ekkor már iskola lett volna.