Eva Gajanová MUDr.

zubný lekár

Narodená 1948 v Rimavskej Sobote. Po ukončení Gymnázia v roku 1966 išla študovať na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, ktorú ukončila v roku 1972. Začala pracovať v Karlových Varoch ako obvodný stomatológ. V roku 1976 absolvovala atestáciu I. stupňa na Karlovej Univerzite v Prahe. V roku 1983 z rodinných dôvodov sa vrátila do Rimavskej Soboty, kde pracovala ako obvodný lekár – stomatológ. V roku 1992 jej bol pridelený obvod v Novej Bašte, kde pracuje aj doteraz, ako neštátny zubný lekár.